نوشته‌ها

ضخامت استاندارد پارکت آرتا

ضخامت پارکت لمینت آرتا ۸ میلیمتر می باشد که یکی از ضخامت های استاندارد پارکت لمینت موجود در بازار می باشد.پارکت لمینت آرتا با استاندارد ۸ میلیمتری و قرار گرفتن بر روی فوم ۲ میلیمتری که جمعا ۱ سانتیمتر ضخامت این محصول می باشد که در هنگام نصب و اجرا لحاظ می شود . در مواردی که فضای لازم برای اجرای نیاز است برای محاسبه استفاده میشود مانند درب ورودی که در صورت کم بودن فضای زیرین درب که نیاز به حداقل ۲ سانتیمتر است قسمت زیرین درب را با رنده برش زده تا فضای مورد نیاز ایجاد شود تا بعد از نصب پارکت و قرار گیری درب در جای خود به علت کمبود فضای زیرین درب و پارکت ساییدگی ایجاد نشود و درب به راحتی باز و بسته شود.

 

Laminate thickness Arta

ضخامت استاندارد پارکت آرتا

 

 

استاندارد ضخامت پارکت آرتا