آیا پارکت به کف قبلی آسیب می رساند

آیا پارکت به کف قبلی آسیب می رساند؟ برای کسب اطلاعات در این مورد با شرکت تماس بگیرید و برای مشاهده تصاویر پارکت روی لینک زیر کلیک نمائید.

تصاویر پارکت ارتا